om

Litt om oss

Padelspesialisten utfører alle sine vurderinger i form av “metavurderinger”. Dette innebærer at vi konsulterer diverse kilder for å bedømme hvert enkelt produkt basert på spesifikke kriterier. I stedet for bare å vektlegge produktets omtale og plassering på nettet, tar vi også i betraktning faktorer som pris, hvordan det er priset, anbefalinger fra tredjepart og tilbakemeldinger. Det kan dukke opp unøyaktigheter både i kildematerialet og i våre egne bedømmelser. Det er også viktig å understreke at produktrekkefølgen ikke nødvendigvis betyr en spesifikk rangering, men heller en presentasjon av noen av topproduktene i markedet.