Topspin

Hva er Topspin i Padel?

Topspin på en ball som beveger seg gjennom luften påvirker en nedadgående kraft som får ballen til å falle, på grunn av dens samspill med luften, som i Magnus-effekten.

Topspin påføres enten grunnslag mot motstandere ved nettet med hensikten at ballen skal falle etter å ha passert til den andre siden, eller smashes med hensikten at ballen skal sprette høyt opp etter å ha truffet bakglassveggen.

Mens det i tennis brukes nesten ved hvert slag fra baksiden av banen, er det i padel en bevisst avgjørelse.

Erfarne padelspillere bruker topspin på to måter: for å avansere til nettet med lave chiquitas mot motstandernes føtter og i topspin smashes for å få ballen til å “klatre” opp bakveggen slik at motstanderne ikke kan nå den.